PRAVNI PODATCI

VELUM NAUTICA d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge
VELUM NAUTICA d.o.o.
OIB:89801765089
Sjedište/adresa:
Omiš (Grad Omiš)
Vrisovci 23
Temeljni kapital
2.019.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Renato Franić,
OIB: 91689378565
Omiš, Punta 5
– Član uprave
– direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Račun otvoren kod Raiffesen banke:
HR 3424840081100363663