3D Printanje

Ponosni smo što svojim klijentima možemo ponuditi izradu dijelova koristeći jedan od tri primjerka 3D printera marke Massivit u Europi. Služeći se višegodišnjim iskustvom u izradi kompozitnih materijala, međusobno povezujemo dvije tehnologije i time objekte dobivene Massivitom dodatno ojačavamo ako je potrebno.

Kao vlasnici Massivita 1500, svojim klijentima nudimo mogućnost iznimno brzog 3D printanja, bilo da je riječ o malim ili velikim dijelovima. Zbog posebne tehnologije printanja koja uključuje ojačavanje gelastog materijala UV zračenjem, brzina printanja je znatno veća od 3D printera koji koriste drugu tehnologiju, što omogućava izradu većih dijelova bez pozamašnog čekanja.

MASSIVIT 1500

Max. veličina printanja
0 cm
ŠIRINA
0 cm
DUBINA
0 cm
VISINA

3D Skeniranje i oblikovanje

Osim 3D printanja nudimo i mogućnost skeniranja raznih objekata, neovisno je li potrebno dupliciranje objekta 3D printom ili je skeniranje potrebno u svrhu popravka objekta.

Također nudimo oblikovanje novih ili postojećih objekata u 3D programu u svrhu vizualnog prikaza konačnog proizvoda prije samog procesa izrade te kao samu pripremu za 3D printanje. Sva oblikovanja obrađujemo unutar CAD programa Solidworks koji nam također služi za vizualni prikaz klijentima.